• SEE WHAT

  2011-07-01


  刚起床总是有拍自己的想法,当时的窗外只是有阳光灿烂的样子

   

  从高二开始就没有了以往的好肤质 所以慢慢的也就不掩饰随时可见的疲态

  有期望 心里的妥协却从未消失

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  这个时候的阳光已经快消失了 最后的余晖 很刺眼

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ←在vilson家

   

   

   

   

  从前想要回忆的过去 现在也没有回忆 毕竟不是什么好东西

  而新的日子马上就要开始

  只是给自己一个更好看的样子